Lokalizacja: ul. 11 Listopada 21 38-300 Gorlice Telefon: Telefon: +48 798 897 881 E-mail: gorlice.marek@komornik.pl  ID EPU 3095 Facebook

Egzekucja świadczeń pieniężnych

 

W celu wszczęcia egzekucji należy skierować do komornika wniosek wraz z dołączonym tytułem wykonawczym. We wniosku należy wskazać świadczenie, podlegające egzekucji.

Wniosek o wszczęcie egzekucji uprawnia do przeprowadzenia egzekucji ze wszystkich dopuszczalnych sposobów, z wyjątkiem egzekucji z nieruchomości. Wierzyciel może wskazać wybrane sposoby egzekucji tj.:

  • egzekucję z ruchomości,

  • egzekucję z wynagrodzenia za pracę,

  • egzekucję z innych wierzytelności,

  • egzekucję z innych praw majątkowych,

  • egzekucję z rachunków bankowych,

  • uproszczoną egzekucję z nieruchomości
     

    Egzekucja z nieruchomości możliwa jest wyłącznie na wniosek wierzyciela. Tutejszy organ egzekucyjny może prowadzić egzekucje wyłącznie z nieruchomości położonej we właściwości Sądu Rejonowego w Gorlicach. Jeżeli nieruchomość jest położona w okręgu kilku sądów, wybór należy do wierzyciela. Jednakże z postępowaniem wszczętym na wniosek jednego wierzyciela połączone będą postępowania wszczęte na wniosek innych wierzycieli. W tym celu komornik, który rozpoczął egzekucję, o wszczęciu, a następnie o ukończeniu egzekucji zawiadomi komornika, do którego, stosownie do paragrafu poprzedzającego, mogłaby należeć egzekucja.