Lokalizacja: ul. 11 Listopada 21 38-300 Gorlice Telefon: Telefon: +48 798 897 881 E-mail: gorlice.marek@komornik.pl  ID EPU 3095 Facebook

Egzekucja świadczeń niepieniężnych

Właściwym organem egzekucyjnym do przeprowadzenia egzekucji świadczeń niepieniężnych jest komornik oraz sąd.

Komornik jest właściwy do prowadzenia:

  •  egzekucji obowiązku wydania rzeczy ruchomej (art. 1041 – art. 1045 k.p.c.)
  •  egzekucji obowiązku wydania nieruchomości, statku oraz opróżnienia pomieszczenia lub lokalu (art. 1046 k.p.c.)
Do właściwości sądu należy:
  • egzekucja złożenia oznaczonego oświadczenia woli (art. 1047 k.p.c.),
  •  egzekucja obowiązku wykonania czynności zastępowalnej (art. 1049 k.p.c.),
  •  egzekucja obowiązku wykonania czynności niezastępowalnej (art. 1050 k.p.c.),
  •  egzekucja obowiązku zaniechania czynności lub nieprzeszkadzania czynnościom wierzyciela (art. 1051 k.p.c.).